1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебрца

Географски карактеристики на општина Дебрца

Дебрца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со глав... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебрца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

21/02/2017,
2017-02-21-08-46-51 Градоначалникот Игор Трајкоски беше во работна посета во селото Лешани каде интензивно се работи на санацијата на Културниот дом. Се работи за темелна санација на стариот  Културен дом во Лешани, кој ќе прерасне во подрачно Основно училиште во рамките на ОУ “ДЕБРЦА” – с.Белчишта, реконструираниот објект ќе значи комплетно нови услови како за учениците, така и за наставниот кадар. Во рамките на објектот ќе има посебно одвоен простор кој ќе биде на располагање за локалното население, со што ќе...
17/02/2017,
2017-02-17-11-34-49  Целта на Отчетот за работењето на Општина Дебрца за 2016 година е да Ви ги претставиме резултатите од работењето во изминатата 2016 година и претставување на проектите кои ќе се реализираат во 2017 година. Почитувани присутни, преземајќи го управувањето на Општина Дебрца, уште на самиот почеток се поставија приоритетните проекти, активности и мерки кои беше неопходно да се превземат и имплементираат, со една заедничка крајна цел, обезбедување на директни придобивки и подобрени услуги за...
16/02/2017,
2017-02-16-09-57-06 Градоначалникот Игор Трајкоски беше во работна посета во Злести каде отпочнаа градежните работи околу реконструкцијата и санацијата на дел од Културниот дом во Злести. Согласно договорот за изведување на градежните работи предвидено е да се изврши санација на дел од Културниот дом, каде ќе се изврши, замена на кровниот покривач, целосна замена на надворешната столарија од објектот, изведување на нова армирано бетонска плоча, обработка на внатрешните ѕидови, изведба на нов спуштен плафон...