1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебрца

Географски карактеристики на општина Дебрца

Дебрца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со глав... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебрца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

17/08/2017,
k Денес во Oпштина Дебрца, познатиот бизнисмен од Перт, Западна Австралија Г-дин Драган Капинков ја предаде донацијата од фондацијата “Капинков”. Г-дин Капинков се погрижи сите првачиња запишани  во ОУ,,Дебрца,, да имаат комплет училишен прибор и чанти за новата учебна година. За оваа донација која се реализира веќе традиционално неколку години наназат, Градоначалникот Трајкоски се заблагодари и се надева дека ќе продолжи и во наредните...
04/08/2017,
2017-08-04-11-49-39Како градоначалник на Општина Дебрца, ја поздравувам донесената Одлука за отфрлање на предложеното решение за Дебрца како локација за изградба и работење на регионална депонија и други постројки за управување на отпад во Југозападниот плански регион, донесена од страна на Советот на Општина Дебрца на денешната седница. Донесената одлука од Советот, заедно со барање да се отфрли предложеното решение за Дебрца како локација за изградба и работење на регионална депонија и други постројки за управување...
25/07/2017,
2017-07-25-10-42-16  Согласно ингеренците кои ми ги дава градоначалничката функција за справување со новонастанатиот проблем, би сакал да Ве известам и за следново: Имено, изминатиов период сум изложен на константни навреди, клевети и лаги во однос на донесување на одлука за изградба на депонија. Ваквот начин на клеветa беше исцениран преку најразлични содржини на партиски соопштенија, што пак доведоја до потпалување на масата. Ваквиот начин кулминира со упатување на смртни закани по мојот живот и тоа ...