Menu

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Злести

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното: С О О П Ш Т Е Н И Е               Се...

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Волино

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното: С О О П Ш Т Е Н И Е               Се...

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Климештани

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното: С О О П Ш Т Е Н И Е               Се...

Соопштение: Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Издеглавје

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното: С О О П Ш Т Е Н И Е               Се...

С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавна расправa

Општина Дебрца им соопштува на граѓаните на општина Дебрца дека на ден 20.03.2018 година ( вторник ) со почеток во 20 часот , во просториите на општина Дебрца во с. Мешеишта , ќе се одржи ЈАВНА РАСПРАВА врз основа на проектот ЕУ ИПА грант за подобрување на руралната...

ПРАШАЈ ГО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Поставете прашање до Градоначалникот Зоран Ногачески

ЗАКАЖИ СРЕДБА

Закажете средба со општинските органи на Дебрца

ИДЕИ ЗА ДЕБРЦА

Доколку имате некоја идеа, замисла или проект… Тука е местото за да ни го предложите

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ

Пријава на комунален проблем

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА

Пријавете било каков вид на мито и курупција