Menu
Советот на општина Дебрца не ја прифати одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија

Советот на општина Дебрца не ја прифати одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија

Градоначалникот на општина Дебрца, Зоран Ногачески, денес одржа прес-конференција, на која информира дека Советот на општина Дебрца, едногласно не ја прифатил одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југозападниот плански регион од страна на Владата на Република Македонија.

„Сакам да ги информирам граѓаните на општина Дебрца и пошироката јавност дека Советот на општина Дебрца, на седницата одржана на ден 10.04.2018 година, манифестирајќи натпартиска сплотеност, едногласно не ја прифати одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југозападниот плански регион од страна на Владата на Република Македонија. Советот на општина Дебрца, како претставнички орган на граѓаните на Дебрца не е против Проектот на Министерството за животна средина и просторно планирање за воспоставување на интегриран и финансиски самооддржлив систем за управување со отпад во Југозападниот плански регион, ниту би бил против преземањето на ингеренциите од страна на Владата на Република Македонија во сосема други околности, туку само во целост ја почитува волјата на граѓаните на Дебрца, изразена преку референдумската одлука, односно јасно изразената волја против предложеното решение, според кое за локација за изградба на регионалната депонија за Југозападниот плански регион се предлага атарот на село Годивје, општина Дебрца. Никој, ниту советот на општината, ниту градоначалникот немаат право да ја дерогираат волјата на граѓаните, изразена преку најдемократскиот облик на лично изјаснување.“-истакна Ногачески.

Како што кажа Ногачески, за граѓаните на Дебрца, но и за пошироката стручна јавност, решението за регионална депонија да го бараат во срцето на Дебрца, не може да се оправда со ниту еден сериозен факт, а најмалку со игнорирање на нејзините жители.

„Сите овие документи за воспоставување на регионален систем за управување во Југозападниот плански регион се донесени во крајно нетранспарентна постапка, без да се слушнат мислењата на засегнатите страни, стручната јавност, еколошките организации и граѓаните. Во нив го нема мислењето на ЈНУ Хидробиолошкиот Завод Охрид, Управата за заштита на културното наследство, Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, Националната комисија за УНЕСКО. И самите документи еден со друг се во колизија. Во Регионалниот план за управување на отпад, изработен во 2016 година, на страница 276 и 277, како локација за депонијата се предлага затворениот рудник за лигнит во Осломеј, Кичево, (Дебрца воопшто не се споменува), а во другите документи, изработени во 2017 година се предлага Годивје, Дебрца.“- рече Ногачески.

Градоначалникот Ногачески, потенцираше дека во време на се поголема еколошка свест кај граѓаните во светот, во време на силни акции за заштита на планетата Земја и кампањи за враќање на луѓето во руралните средини, заради нивната чиста и здрава природна средина несфатливо е со еден ваков проект да одите во обратна насока и да го загрозувате еден од малкуте преостанати еколошки чисти региони во Македонија.

„Во нашата стратешката определба и визија за Дебрца нема место за проектот што го предлага Министерството за животна средина и просторно планирање, туку за идеи кои го промовираат еко капацитетот на Дебрца, како што се развојот на рурален туризам, здравствен и рекреативен туризам, производство на органска храна.“– истакна Ногачески.

Велигденска Честитка

Велигденска Честитка

Почитувани сограѓани – благочестиви христијани, Во мигот кога со биењето на црковните камбани, ќе се објави радосната вест за чудото над сите чудеса на овој свет – Христовото Воскресение, Ви посакувам таа вест да допре длабоко во Вашите срца и души, и да Ве направи радосни и горди од сознанието дека сте Божји чеда.

Христовото Воскресение, како најторжествен христијански празник, кога ја славиме победата на животот над смртта, нека Ви донесе радост, среќа, спокој и благосостојба во Вашите домови, како и здравје, достоинствен живот и хармонија во Вашите семејства.
Празникот треба да се празнува, но тој треба да ни биде и потсетник, дека треба да ги подразбудиме во секој од нас човековите вредности и доблести, како што се добрината, човекољубието, милосрдието и подготвеноста на љубовта да возвратиме со љубов.

Упатувајќи срдечни честитки, на сите верници Ви посакувам среќни и благословени празнични денови, исполнети со радост, среќа и благодат.

Нека е честит и вековит големиот христијански празник Велигден !
ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!

Средба помеѓу Координатиното тело против изградба на депонија во Дебрца со Локалната самоуправа и месните заедници

Средба помеѓу Координатиното тело против изградба на депонија во Дебрца со Локалната самоуправа и месните заедници

Денес се одржа координативната средба, организирана од страна на Координативното тело против изградбата на депонија во општина Дебрца со претставниците на локалната самоуправа (градоначалникот и советниците) и претставниците на месните заедници од општината.

Уште еднаш го повторив ставот дека ниту градоначалникот, ниту советот немаат мандат да ја дерогираат волјата на граѓаните, изразена преку референдумската одлука против изградбата на депонијата во село Годивје.
Советниците го повторија својот став дека нема да ја поддржат одлуката за пренесување на надлежностите во областа на управувањето со отпад на централната власт, од причина што во Студијата за Југозападниот регион се упатува на Годивје , како локација на депонијата. – истакна градоначалникот Ногачески.

Претставниците на Координативното тело уште еднаш ги изнесоа сите еколошки аргументи против регионална депонија во Дебрца и искажаа готовност, заедно со граѓаните да продолжат со своите активности, односно со нивната еколошка “револуција” за одбрана на Дебрца, се до повлекување на одлуката од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање.
За формите на еколошката “револуција” истакнаа дека јавноста дополнително ќе биде информирана.

Јавна Расправа за Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца”

Јавна Расправа за Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца”

Денес во општинските простории во с. Мешеишта се одржаа јавни расправи, градоначалникот со членовите на советот на општина Дебрца и граѓани за подготовка на Физибилити студијата, односно документ за оправданоста на проектите “Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца” ( набавка на механизација ), а за кои имаме аплицирано за средствата од ЕУ ИПА грантот.


Јавните расправи ги спроведуваше ангажираниот консултант од страна на Министерството за финансии, М-р Светлана Петровска, од Центарот за промоција на Одржливи Земјоделски Практики и Рурален Развој –ЦеПроСАРД, Скопје.
Сите ја потврдиме оправданоста и потребата од одобрување и имплементација на проектите.

Соопштение: Јавна анкета и јавна презентација по Предлог – Урбанистички план за с. Црвена Вода, Песочани, Г. Средорече, Слатино, Велмеј

Соопштение: Јавна анкета и јавна презентација по Предлог – Урбанистички план за с. Црвена Вода, Песочани, Г. Средорече, Слатино, Велмеј

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Црвена Вода,  КО Црвена Вода, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Црвена Вода, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 25,98 ха, со следните граници:

УПС ЦРВЕНА ВОДА
X Y
СЕВЕР 4 575663.672 7 480681.291
ИСТОК 4 575049.447 7 481193.236
ЈУГ 4 575004.266 7 481035.828
ЗАПАД 4 575293.047 7 480337.399

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Црвена Вода, КО Црвена Вода, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-13-09/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Горно Средоречје,  КО Горно Средоречје, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Горно Средоречје, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 31,25 ха, со следните граници:

УПС ГОРНО СРЕДОРЕЧЈЕ
X Y
СЕВЕР 487832.62 573189.777
ИСТОК 488610.081 573164.756
ЈУГ 487745.823 572547.863
ЗАПАД 487632.892 572791.098

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Горно Средоречје, КО Горно Средоречје, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-01-07/16 од 08/2017 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Песочани,  КО Песочани, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Песочани, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 44,04 ха, со следните граници:

УПС ПЕСОЧАНИ
X Y
СЕВЕР 4 576504.97 7 481758.24
ИСТОК 4 576327.91 7 483757.91
ЈУГ 4 575433.1 7 483042.14
ЗАПАД 4 576462.1 7 481633.18

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Песочани, КО Песочани, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-01-12/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Слатино,  КО Слатино, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Слатино, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 37,32 ха, со следните граници:

УПС СЛАТИНО
X Y
СЕВЕР 4 578924.157 7 488027.278
ИСТОК 4 577935.689 7 489694.221
ЈУГ 4 577927.53 7 489684.655
ЗАПАД 4 578837.582 7 487896.807

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Слатино, КО Слатино, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-14-09/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Велмеј,  КО Велмеј, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Велмеј, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 41,06 ха, со следните граници:

УПС ВЕЛМЕЈ
X Y
СЕВЕР 4 572980.616 7 492108.022
ИСТОК 4 572939.476 7 492723.7
ЈУГ 4 571553.55 7 492286.111
ЗАПАД 4 572901.004 7 491564.455

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Велмеј, КО Велмеј, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-15-09/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Со Почит,

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески