1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Јавно претпријатие за комунална дејност „ДЕБРЦА“

 

Функции на Јавното претпријатие за комунална дејност „ДЕБРЦА“


1. Собирање на комунален отпад
2. Собирање на отпадни води
3. Снабдување со вода за пиење на населението