1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Основни податоци за општина Дебрца

 

Седиште на општината: СЕЛО БЕЛЧИШТА
Број на жители: 5507
Површина: 425,39 km2
Густина на население: 12,95 жители/km2
Број на населени места: 30

 

Населени места:

селата:

Арбиново,
Белчишта,
Ботун,
Брежани,
Велмеј,
Волино,
Врбјани,
Годивје,
Горенци,
Горно Средоречие,
Грко Поле,
Долно Средоречие,
Злести,
Издеглавје,
Климештани,
Лактиње,
Лешани,
Мешеишта,
Мраморец,
Ново Село,
Оздолени,
Оровник,
Песочани,
Слатино,
Слатински Чифлик,
Сливово,
Сошани,
Требеништа,
Турје и
Црвена Вода.