1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Совет на Општина Дебрца

 

Советници:

 


Даниел Огненоски
С.Лешани
Независен кандидат

Ѓорѓи Скепароски
С.Волино
Вмро-Дпмне

Христина Чалдрмоска
С.Волино
Вмро-Дпмне

Владо Дуклески
С.Требеништа
Вмро-Дпмне

Даниела Стефаноска
С.Лешани
Вмро-Дпмне

Јован Каланоски
С.Мешеишта
Вмро-Дпмне

Томе Тутурески
С.Мешеишта
СДСМ

Славица Кузеска
С.Велмеј
СДСМ

Јован  Пупески
С.Слатино
СДСМ

Бошко Шкуртески
С.Волино
СДСМ

Димитрија Трпески
С.Белчишта
СДСМ