1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Вести

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАСАДИ ОД НИСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ

Се повикуваат земјоделците од Општина Дебрца, на кои ниските температури кои ја зафатија Општината во изминатиов период, им имаат нанесено материјална штета на нивните имоти и земјоделски насади, истата да ја пријават во просториите на Општина Дебрца.

Пријавувањето на штетите може да се изврши од 08:30 до 16:30 часот, во најбрз можен рок, во архивата на Општина Дебрца.

Покрај барањето, пријавите треба да бидат дополнети со фотокопија од лична карта, фотокопија од трансакциска сметка и доказ за сопственост (имотен лист).

 

ФИНАЛИЗИРА ПАРТЕРНОТО УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ОКОЛУ ИЗВОРИТЕ “ДОЛНИ ИСТОК” И ВОДЕНИЦАТА ВО СЕЛО ВЕЛМЕЈ

Градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајкоски беше во работна посета во село Велмеј каде што финализираат активностите за реализација на проектот за партерно уредување со поставување на урбана опрема на јавниот простор пред изворите “Долни Исток” и пред воденицата во село Велмеј. Со проектот предвидено е изградба на паркинг простор, поплочување на пешачки патеки, уредување на просторот пред старата воденица, озеленување на просторот, поставување на клупи и канти за отпадоци и осветлување на просторот.

-          Градоначалникот Трајкоски потенцираше дека реализацијата на овој проект за партерно уредување се задоволуваат потребите од озеленување на просторот, се оформува уреден  паркинг простор, уреден пешачки простор и простор за одмор, дружење и рекреација. Содржините од овој проект ќе го збогатат и разубават овој дел од селото и ќе допринесат за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и збогатена туристичка понуда.

За проектот партерно уредување со поставување на урбана опрема на јавниот простор пред изворите “Долни Исток” и воденицата во село Велмеј, обезбедени се средстава од буџетот на Општина Дебрца со износ од 353.705,0 денари со пресметан ДДВ.