Select Page

Прашај го градоначалникот

Информации од Јавен Карактер

Пријави проблем

Граѓански Буџет

Актуелно

Јавен повик број 02/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид
Совет на општина Дебрца, 46-та седница, донесени одлуки
Реконструкција на патниот правец село Злести-село Белчишта
Закажана 46-та седница на Советот на општината Дебрца

Сервиси

Службен гласник

Стратешки документи

Дневен ред - седници на совет

Програми

Формулари

Јавни Набавки

Даноци

Сите Сервиси

Огласна Табла

Јавен повик број 02/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид
Извештај од самоевалуација 2018-2020 за ООУ “Дебрца”

ПРОФИЛ

ПОВРШИНА km2

НАСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ПРИЈАТЕЛИ И ПОДДРЖУВАЧИ

Големина на Фонт
Контраст