Select Page

Добредојдовте на официјалната страна од општина Дебрца

z

Актуелно

Генералка Викенд со учениците на ООУ ,,Дебрца” вработените во Општина Дебрца и ЈКП Дебрца
Јавен Оглас за работно ангажирање на невработени лица по годишната програма за јавни работи за 2024 година
Извршена превентивна систематска дезинсекција и дератизација на територијата на општина Дебрца
Повик за поднесување на понуди (ППП)-Градежни работи Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

Совет на Општина Дебрца

32-та седница на Советот на општината Дебрца
Советот на општината на 31-та седница едногласно ја усвои завршната сметка на буџетот на општина Дебрца за 2023 година.
31-та седница на Советот на општината Дебрца
30-та седница на Советот на општината Дебрца

Сервиси

Службен гласник

Стратешки документи

Дневен ред - седници на совет

Формулари

Јавни Набавки

Програми

Даноци

Сите Сервиси

k

Проекти

Генералка Викенд со учениците на ООУ ,,Дебрца” вработените во Општина Дебрца и ЈКП Дебрца
Повик за поднесување на понуди (ППП)-Градежни работи Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца
Општина Дебрца, ООУ ,,Дебрца” и  ЈКП ,,Дебрца”ќе бидат дел од акцијата Генералка викенд
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти  и Стручна Ревизија

ЈКП Дебрца

Генералка Викенд со учениците на ООУ ,,Дебрца” вработените во Општина Дебрца и ЈКП Дебрца
Извршена превентивна систематска дезинсекција и дератизација на територијата на општина Дебрца
Општина Дебрца, ООУ ,,Дебрца” и  ЈКП ,,Дебрца”ќе бидат дел од акцијата Генералка викенд
Oбјавен огласот за јавна набавка на пумпа за пумпната станица и санација на резервоарот во село Мешеишта

Огласна Табла

Јавен Оглас за работно ангажирање на невработени лица по годишната програма за јавни работи за 2024 година
Извршена превентивна систематска дезинсекција и дератизација на територијата на општина Дебрца
Повик за поднесување на понуди (ППП)-Градежни работи Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца
Општина Дебрца, ООУ ,,Дебрца” и  ЈКП ,,Дебрца”ќе бидат дел од акцијата Генералка викенд

ПРОФИЛ

ПОВРШИНА km2

НАСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА