Select Page

Добредојдовте на официјалната страна од општина Дебрца

z

Актуелно

Одбележан 21 Јуни – Денот на езерото
Предмет: Информација до здружението на пчелари
Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
Доделени сведителствата на полуматурантите во ООУ Дебрца- Викторија Печоска прогласена за првенец на генерација

Сервиси

Службен гласник

Стратешки документи

Дневен ред - седници на совет

Формулари

Јавни Набавки

Програми

Даноци

Сите Сервиси

k

Проекти

Јавен повик За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2022 година
Извештај за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца
Работилница: Белчишко Блато како заштитено подрачје,воспоставување и ефективно управување
Се одржа состанок за ажурирање/ре-формирање на билатералното тело за управување од регионот на Охридското Езеро- УНЕСКО помеѓу Македонија и Албанија.

ЈКП Дебрца

ЈКП “Дебрца” интензивно врши изведба на индивидуални приклучоци на новоизградената канализациона мрежа во село Волино
Соопштение од ЈКП Дебрца
Димче Андрески избран за нов директор на ЈКП “Дебрца”

Огласна Табла

Предмет: Информација до здружението на пчелари
Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
Јавен повик За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2022 година
Извештај за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца

ПРОФИЛ

ПОВРШИНА km2

НАСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА