Select Page
z

Актуелно

24-та седница на Советот на општината Дебрца
Исплатени средствата во рамки на мерката “Добредојдовте првачиња”
Започнаa градежните работи за  реконструкција на главната  улицата oд влезот во село Волино
Соопштение за жителите на село Волино

Совет на Општина Дебрца

24-та седница на Советот на општината Дебрца
22-та седница на Советот на општината Дебрца
20-та седница на Советот на општината Дебрца

Сервиси

Службен гласник

Стратешки документи

Дневен ред - седници на совет

Формулари

Јавни Набавки

Програми

Даноци

Сите Сервиси

k

Проекти

Започнаa градежните работи за  реконструкција на главната  улицата oд влезот во село Волино
Започна изградбата на Парк  во село Требеништа, со детско игралиште
Продолжeна  реализацијата на годишната програма за изградба и реконструкција на улици во општина Дебрца за 2023 година
Асфалтирана улица во село Црвена Вода

ЈКП Дебрца

Извештај на активности на ЈПКД Дебрца во периодот од 25.08.2023 до 10.09.2023 година
Извештај на активности на ЈПКД Дебрца во периодот од 17.08.2023 до 25.08.2023 година
Неделен Преглед на активности на ЈПКД Дебрца во период од  07.08.2023 до 13.08.2023 година
Неделен Преглед на активности на ЈПКД Дебрца

Огласна Табла

Соопштение за жителите на село Волино
ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија  по пат на електронско јавно наддавање
Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена
Предмет: Информација до здружението на пчелари

ПРОФИЛ

ПОВРШИНА km2

НАСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА