Select Page
z

Актуелно

О Б Ј А В А  Брoj  1 / 2022  За електронско јавно наддавање  За давање под закуп на деловен простор  (ПРВ ПАТ)
Општина Дебрца со поддршка од 5000 денари за секое прваче во рамки на проектот „Добре дојдовте првачиња“
IPA CBC MK-AL: Свечено отворање на Планинската куќа во с.Брежани
Реконструирана/санирана училишната зграда во с.Оровник

Сервиси

Службен гласник

Стратешки документи

Дневен ред - седници на совет

Формулари

Јавни Набавки

Програми

Даноци

Сите Сервиси

k

Проекти

IPA CBC MK-AL: Свечено отворање на Планинската куќа во с.Брежани
Извршен технички преим и предаден во употреба реконструираниот дом во Tребеништа
Промовирана хидрогеолошка студија Студијата за Белчишкото Блато
Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато

ЈКП Дебрца

ЈКП “Дебрца” интензивно врши изведба на индивидуални приклучоци на новоизградената канализациона мрежа во село Волино
Соопштение од ЈКП Дебрца
Димче Андрески избран за нов директор на ЈКП “Дебрца”

Огласна Табла

О Б Ј А В А  Брoj  1 / 2022  За електронско јавно наддавање  За давање под закуп на деловен простор  (ПРВ ПАТ)
Предмет: Информација до здружението на пчелари
Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато
Мојот данок за мојата општина

ПРОФИЛ

ПОВРШИНА km2

НАСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА