Select Page

Добредојдовте на официјалната страна од општина Дебрца

z

Актуелно

20-та седница на Советот на општината Дебрца
Започна  Замената на дел од регионалниот цевководот кај пумпната станица ,,Св Еразмо”
Одбележан 22 Мај – Светскиот ден на биолошката разновидност и Денот на Натура 2000 Во Белчишта / Белчишко Блато
Во општина Дебрца ќе се одбележи 22 Maj-Светскиот ден на биолошката разновидност и Денот на Натура 2000

Совет на Општина Дебрца

20-та седница на Советот на општината Дебрца
УСВОЕНА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА ЗА 2022 ГОДИНА
18-та седница на Советот на општината Дебрца   

Сервиси

Службен гласник

Стратешки документи

Дневен ред - седници на совет

Формулари

Јавни Набавки

Програми

Даноци

Сите Сервиси

k

Проекти

Започна  Замената на дел од регионалниот цевководот кај пумпната станица ,,Св Еразмо”
Одбележан 22 Мај – Светскиот ден на биолошката разновидност и Денот на Натура 2000 Во Белчишта / Белчишко Блато
Во општина Дебрца ќе се одбележи 22 Maj-Светскиот ден на биолошката разновидност и Денот на Натура 2000
Министерството за транспорт и врски го објави тендерот за избор на економски оператор-изведувач на градежните работи за реконструкција на улица во село Волино

ЈКП Дебрца

Започна  Замената на дел од регионалниот цевководот кај пумпната станица ,,Св Еразмо”
Oпштина Дебрца се приклучува на акцијата “ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД”
Скопско, Пиварци и општините во заедничка акција исчистија дел од Охридското Езеро

Огласна Табла

Покана за прва форумска сесија во рамки на проектот “Зајакнување на општинските капацитети”
Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2022/2023 година
Конкурс за доделување стипендии на одлични  ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2022/2023 година

ПРОФИЛ

ПОВРШИНА km2

НАСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА