Select Page

Добредојдовте на официјалната страна од општина Дебрца

z

Актуелно

Одржана првата работилница  донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги
Работилница : Донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги
Остварена работна средба за проектот на УСАИД  зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во соработка помеѓу општините и приватниот сектор
Резултати од конкурсот за доделување на стипендии редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиска 2022/2023

Совет на Општина Дебрца

УСВОЕНА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА ЗА 2022 ГОДИНА
18-та седница на Советот на општината Дебрца   
Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

Сервиси

Службен гласник

Стратешки документи

Дневен ред - седници на совет

Формулари

Јавни Набавки

Програми

Даноци

Сите Сервиси

k

Проекти

Одржана првата работилница  донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги
Работилница : Донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги
Остварена работна средба за проектот на УСАИД  зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во соработка помеѓу општините и приватниот сектор
Покана за втора форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“

ЈКП Дебрца

Скопско, Пиварци и општините во заедничка акција исчистија дел од Охридското Езеро
ЈКП “Дебрца” интензивно врши изведба на индивидуални приклучоци на новоизградената канализациона мрежа во село Волино

Огласна Табла

Покана за прва форумска сесија во рамки на проектот “Зајакнување на општинските капацитети”
Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2022/2023 година
Конкурс за доделување стипендии на одлични  ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2022/2023 година

ПРОФИЛ

ПОВРШИНА km2

НАСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА