Select Page

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Јавен Повик: За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2021 година
EU IPA CBC MK-AL:Започна со градба новиот планинарски дом во с.Брежани
Проект за поврзување на локалните патишта – Mеханизам за жалби и поплаки
Покана за обука за локални водичи, во рамките на проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – Conse-pp“
Совет на општина Дебрца, 47-ма седница, донесени одлуки
Локалитетот Белчишко блато “Сини Вирој” доби нова екотуристичка инфраструктура
Се изврши пробивање и чистење на речното корито на т.н. “Средна Река” село Белчишта
Проектна ретроспектива за 2020 година
Проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област – CONSE PP“  во финалната фаза на имплементација
Врачени првите решенија за регистрација на фотоволтаични соларни системи преку проектот (МСИП)
Потпишан Меморандумот за соработка на проектот: “ Зачувување на Белчишко Блато со ангажирање на општина Дебрца и локални чинители
Реализирани капитални инвестиции во повеќе проекти од локалната инфраструктура во Општина Дебрца
Општина Дебрца континуирано ги помага активностите на црковните одбори
Официјално означен стартот за изградба на резервоар за водоснабдување на село Издеглавје и село Слатински Чифлик.
Поставени нови канти за отпад во селата низ Средна Дебрца
АКВАТЕК и Здружението за екологија и туризам ‘ЕКОТУРИЗАМ-2016″, Охрид, изведоа подводни активности во Белчишкото Блато
Announcement/ Соопштение Conse PP
Означен почетокот на проектот „Нови Можности за Безбеден Зимски Авантуристички Туризам“,
Започна санацијата на колекторскиот систем на Охридското езеро
Интензивно се расчистуваат дивите депонии на територија на општина Дебрца
Општина Дебрца доби донација од Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016”
Се реализираат низа градежни проекти низ општина Дебрца
Хортикултурно уредување на мини плоштадот во Оровник
Градоначалникот Ногачески го објави планот за реализација на нови инфраструктурни проекти до крајот на 2019 година
Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)
Продолжува проектот за изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца
Општина Дебрца доби два грантови во рамките на проектот за “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој”
ОБЈАВА за одржување на подготвителна информативна сесија за нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион.
Соопштение: Општина Дебрца отпочна со постапка за изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП)
“Не фрлај, не загадувај! Немаш изговор !”- општина Дебрца се справува со дивите депонии
Се уредува дворното место пред амбуланта во Велмеј
Со гранд од УНДП, општина Дебрца набави нови канти за отпад
Општина Дебрца работи на подготовка на три стратешки документи за оддржлив развој
Почеток на проектот “Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област Македонија-Грција”.
Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Волино
Отчет 100 дена Градоначалник Зоран Ногачески
Големина на Фонт
Контраст