Select Page

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Mинистерот за ЖСПП г-дин Насер Нуредини, оствари работна средба со градоначалникот Ногачески
Промоција на новата долгорочна платформа за општествена одговорност „Наша гордост. Наша одговорност.“
Скопско, Пиварци и општините во заедничка акција исчистија дел од Охридското Езеро
Активно се одвива реставрацијата на река Сатеска за пренасочување во нејзиното природно речно корито
Работна средба со преставници од ДИЖС
Преставници од Општина Дебрца присуствуваат на дводневната 9-та Конференција на засегнати страни во рамки на Дримскиот базен
Владата донесе Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на Белчишко Блато за заштитено подрачје во категорија IV – Парк на природа
Промовирана хидрогеолошка студија Студијата за Белчишкото Блато
Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато
Извештај за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца
Работилница: Белчишко Блато како заштитено подрачје,воспоставување и ефективно управување
Се одржа состанок за ажурирање/ре-формирање на билатералното тело за управување од регионот на Охридското Езеро- УНЕСКО помеѓу Македонија и Албанија.
Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито
ЈКП “Дебрца” интензивно врши изведба на индивидуални приклучоци на новоизградената канализациона мрежа во село Волино
Одржана консултативен состанок за нацрт-студијата за валоризација на Белчишко Блато – Сини Вирој
Покана за консултативен состанок   презентација на студијата за валоризација на Белчишко блато
Во Волино се одржа Јавната расправи по Студијата за проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно
Информација за достапност на  Студија за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“, општина Дебрца и информација за одржување на јавна расправа
Студија за оцена на влијанието врз животната средина-Проект за реставрација на Река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито
Одбележан Светскиот ден на водните живеалишта
Го одбележуваме на 2 февруари – Светски ден на водните живеалишта
Проектна ретроспектива за 2021 година
Тркалезна маса: Бенефити од Белчишкото Блато како заштитено подрачје и можности за еколошка валоризација”
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2022 година
Презентација на нацрт-планот за управување со Охридското Езеро
Јавен Повик: За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2021 година
EU IPA CBC MK-AL:Започна со градба новиот планинарски дом во с.Брежани
Проект за поврзување на локалните патишта – Mеханизам за жалби и поплаки
Покана за обука за локални водичи, во рамките на проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – Conse-pp“
Совет на општина Дебрца, 47-ма седница, донесени одлуки
Локалитетот Белчишко блато “Сини Вирој” доби нова екотуристичка инфраструктура
Се изврши пробивање и чистење на речното корито на т.н. “Средна Река” село Белчишта
Проектна ретроспектива за 2020 година
Проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област – CONSE PP“  во финалната фаза на имплементација
Врачени првите решенија за регистрација на фотоволтаични соларни системи преку проектот (МСИП)
Потпишан Меморандумот за соработка на проектот: “ Зачувување на Белчишко Блато со ангажирање на општина Дебрца и локални чинители
Реализирани капитални инвестиции во повеќе проекти од локалната инфраструктура во Општина Дебрца
Општина Дебрца континуирано ги помага активностите на црковните одбори
Официјално означен стартот за изградба на резервоар за водоснабдување на село Издеглавје и село Слатински Чифлик.
Поставени нови канти за отпад во селата низ Средна Дебрца
АКВАТЕК и Здружението за екологија и туризам ‘ЕКОТУРИЗАМ-2016″, Охрид, изведоа подводни активности во Белчишкото Блато
Announcement/ Соопштение Conse PP
Означен почетокот на проектот „Нови Можности за Безбеден Зимски Авантуристички Туризам“,