Select Page

Комунална такса за фирма

Информации во врска со комуналната такса за фирма како и начинот на кој можете да го извршите плаќањето.

Одделение: Одделение за утврдување и наплата на данок на имот.
Одговорно лице: Цвета Симеонова Филипоска
Телефон: +389(0)46286855
email: cvetasimeonova@yahoo.com
Работно време: 07.30-15.30 часот

 

Опис и тек на постапката во чекори:
 1. Барање за утврдувањe/промена на решение за комунална такса за фирма (линк).
 2. Уплата на административна такса:
  1. на лице место преку пос терминал или
  2. со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк)
Потребни документи:
 1. Барање за утврдување и наплата на данок на комунална такса за фирма (линк);
 2. Уплата на административна такса:
  1. на лице место преку пос терминал или
  2. со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк)
 3. Тековна состојба на правното лице издадена од ЦР РМ
 4. Решение за извршена промена издадено од ЦР РМ
 5. Полномошно

Постави прашање

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.