Select Page

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Денес се одржа јавна расправа за проектот “Модернизација на јавното осветлување/ замена на постојните улични светилки со нови лед светилки во населените места во општина Дебрца”
Промоција на новата долгорочна платформа за општествена одговорност „Наша гордост. Наша одговорност.“
Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито
ЈКП “Дебрца” интензивно врши изведба на индивидуални приклучоци на новоизградената канализациона мрежа во село Волино
Се одржа Јавната расправа за “Модернизација на јавното осветлување/замена на постојните улични светилки со нови лед светилки во населените места во општина Дебрца”
Димче Андрески избран за нов директор на ЈКП “Дебрца”
Проектна ретроспектива за 2021 година
Локалитетот Белчишко блато “Сини Вирој” доби нова екотуристичка инфраструктура
Се изврши пробивање и чистење на речното корито на т.н. “Средна Река” село Белчишта
Реализирани капитални инвестиции во повеќе проекти од локалната инфраструктура во Општина Дебрца
Во општина Дебрца реализирани низа инфраструктурни проекти
Поставени нови канти за отпад во селата низ Средна Дебрца
Се врши изведба на банкините на Регионалниот пат Р29273 Ботун-Брежани-Железнец,
Започна санацијата на колекторскиот систем на Охридското езеро
Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)
Завршува чистењето на дивата депонија кај Царо Поле
Тековна реализација на реализирани градежни зафати
Интензивно се расчистуваат дивите депонии на територија на општина Дебрца
Се реализираат низа градежни проекти низ општина Дебрца
Хортикултурно уредување на мини плоштадот во Оровник
Започна санацијата на Спомен училиштето во село Црвена Вода
Реализирани два нови проекти со партерно уредување
Низа проекти за изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца
Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)
Општина Дебрца доби грант средства во износ од 336 320 денари во рамки на МСИП
Потпишан договор за финансирање на центарот за развој на Југозападниот плански регион за 2019 година
Саниран патот за Илинска Црква
Продолжува проектот за изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца
Потпишани договорите за одобрени проекти од програмата за рамномерен регионален развој
Промовиран проектот “Санација на браната на Слатинско Езеро”
Градоначалникот Ногачески најави нови проекти во локалната патната инфраструктура
Нови проекти во патната инфраструктура
Општина Дебрца обезбеди нова механизација во рамките на проектот “Подобрување на општинските услуги”, имплементиран од Светска Банка
“Не фрлај, не загадувај! Немаш изговор !”- општина Дебрца се справува со дивите депонии
Се уредува дворното место пред амбуланта во Велмеј
Со гранд од УНДП, општина Дебрца набави нови канти за отпад
Преку EU IPA грант Општина Дебрца набави нова механизација
Со средствата обезбедени од грант на ЕУ ИПА се реконструираат улици во с.Мешеишта
Реализација на програмата за асфалтирање и реконструирање улици во општината
Се пробива патот до археолошкиот локалитет “Требенишкото Кале”
Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Злести
Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Волино
Отчет 100 дена Градоначалник Зоран Ногачески