Select Page

ОБЈАВА/ПОВИК/КОНКУРСИ

Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
Јавен Повик: За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2021 година
Јавен повик за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
Ј А В Е Н   О Г Л А С  За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи
Проект за поврзување на локалните патишта – Mеханизам за жалби и поплаки
Објава Брoj  01 / 2021  За електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор
Општина Дебрца со најдобар раст на транспарентна општина
Покана за обука за локални водичи, во рамките на проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – Conse-pp“
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2021 за унапредување на административен службеник во општина Дебрца
Јавен повик број 02/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид
ОБЈАВА број 01/2021  за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија  по пат на електронско јавно наддавање
Предлог буџет на општина Дебрца за 2021
КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република С. Македонија за студиската 2020/2021 година
КОНКУРС за доделување стипендии на одлични  ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија за учебната 2020/2021 година
ЈАВЕН ПОВИК :За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2020 година
Градоначалникот Ногачески ја промовираше новата мерка за доделување на субвенција за купување нов велосипед
INVITATION TO TENDER FOR Logistics of Events-Events’ Organization
INVITATION TO TENDER FOR Redevelopment of Exhibition Centre
Објава за достапност на Нацрт – Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г.
Предлог Буџет на ЕЛС Дебрца 2019 година
Јавен повик до доверителите на Општина Дебрца и доверителите на единките корисници основани од Општина Дебрца од областа на образованието за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања
О Б Ј А В А  Брoj  03 / 2018  За електронско јавно наддавање – За давање под закуп на деловен простор
ВКЛУЧИ СЕ – БУЏЕТ ДЕБРЦА 2019
О Б Ј А В А : Давање под закуп на деловен простор
Повик за поднесување на понуди
Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП
Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП
Отчет 100 дена Градоначалник Зоран Ногачески
Големина на Фонт
Контраст