Select Page

2021-2025

Претседател на Совет на општина Дебрца

Никола Короскоски – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ ( избран на 13.11.2023 година)

Членови:

 1. Илчо Алексоски – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ (Претседател на Совет на општина Дебрца во период од 26.11.2021 година до 13.11.2023 година)
 2. Јованка Бушиноска – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
 3. Крсте Јорданоски – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
 4. Ромео Печоски– Политичка партија: СДСМ
 5. Елена Анеска – Политичка партија: СДСМ
 6. Љупчо Паункоски – Политичка партија: СДСМ
 7. Александар Огненоски – Политичка партија: СДСМ
 8. Даниел Огненоски – Политичка партија: ЛДП
 9. Димче Андрески – партија: Група избирачи Димче Андрески “Заедно за Дебрца” (оставка – Директор на ЈКП)* Валентина Недеска
 10. Александар Николоски – Група избирачи Александар Николоски

2017-2021

Претседател на Совет на општина Дебрца

Петре Голабоски – Политичка партија: СДСМ 

Членови:

 1. Моника Мацеска – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
 2. Катерина Пискулоска– Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
 3. Наум Скепароски – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
 4. Љупчо Ќосески–  Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
 5. Игор Крцоски – Политичка партија: СДСМ (Оставка/Директор ЈКП)
  * Горан Мајстороски 
 6. Николче Таноски – Политичка партија: СДСМ
 7. Даница Ѓуреска – Политичка партија: СДСМ
 8. Катерина Левеска– Политичка партија: СДСМ 
 9. Даниел Китаноски – Политичка партија: СДСМ 
 10. Даниел Огненоски – Група избирачи Даниел Огненоски