Select Page

Распоред

Собирање на комунален  отпад од 8:30 до 15:30

Понеделник  Село Горенци, Оровник, Аеродром, Викторија инвест, Плажа
Вторник  Село Велмеј, Лешани, Средорече, Белчишта, Милкуз
Среда Село Волино, Требеништа
Четврток Климештани, Мешеишта, Илинче, Еко Петрол
Петок Злести, Ботун, Песочани, Ново Село, Пуцко Петрол, Макител, Аеродром