Select Page

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

    Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Локална самоуправа-општина Дебрца, за службено лице кое ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, го определува државниот службеник:

Службено лице Е-маил Телефон Мобилен
Даниел Паункоски daniel.paunkoski@yahoo.com +389(0)46 286 855 +389 78 281 772
Билјана Суклоска Милошеска bic_sukloska@yahoo.com +389(0)46 286 855 +389 77 554 055

  

Листа на информации од јавен карактер со кои располага oпштина Дебрца
1. Општи акти на општината-Статут и Деловник на oпштина Дебрца
2. Службен гласник на општина Дебрца
3. Структура на општина Дебрца и нејзините административни органи
4. Дејност и информации за работата на општинските инспекциски служби
5. Буџет на општина Дебрца
6. Јавни набавки

Барањето за пристап до информациите од јавен карактер може да го превземете овде.

Повеќе информации: Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер 

Големина на Фонт
Контраст