Select Page

Совет на Oпштина Дебрца (2017-2021)

Претседател на Советот на општина Дебрца

Петре Голабоски – Политичка партија: СДСМ и Коалицијата

Членови:

  1. Даниел Китаноски – Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
  2. Даница Ѓуреска – Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
  3. Николче Таноски – Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
  4. Катерина Левеска– Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
  5. Горан Мајстороски – Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
  6. Моника Мацеска – Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
  7. Катерина Пискулоска – Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
  8. Наум Скепароски – Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
  9. Љупчо Ќосески – Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
  10. Даниел Огненоски – Група избирачи Даниел Огненоски