Select Page

СООПШТЕНИЈА/ИЗВЕСТУВАЊЕ

Работилница : Донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги
Требеништа добива нов современ колонијален маркет
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година
Санирана училишната зграда во село Оровник
ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2023
Исплатени субвенциите за купен нов велосипед
Преку БРР ќе се реконструира и уреди главната улица во село Горенци
Владата донесе Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на Белчишко Блато за заштитено подрачје во категорија IV – Парк на природа
Предмет: Информација до здружението на пчелари
Промовирана хидрогеолошка студија Студијата за Белчишкото Блато
Информација до Здружението на пчелари
Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато
Мојот данок за мојата општина
Предмет: Информација до здружението на пчелари
Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
Започна кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“ До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот.
Дебрца го доби првиот откупен пункт за земјоделски производи
ЈКП “Дебрца” интензивно врши изведба на индивидуални приклучоци на новоизградената канализациона мрежа во село Волино
Општина Дебрца организира дводневна посета на 89-ти Меѓународен земјоделски саем “Нови Сад 2022”
Покана за консултативен состанок   презентација на студијата за валоризација на Белчишко блато
Градоначалникот Ногачески ја потпиша делкарацијата за подобрување и унапредување на положбата на женското претприемништво
Во Волино се одржа Јавната расправи по Студијата за проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно
Информација за достапност на  Студија за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“, општина Дебрца и информација за одржување на јавна расправа
Се одржа Јавната расправа за “Модернизација на јавното осветлување/замена на постојните улични светилки со нови лед светилки во населените места во општина Дебрца”
Известување за јавна дебата за проектот- енергетска ефикасност во јавниот сектор / општина дебрца
Соопштение од ЈКП Дебрца
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2022 година
Закажана 3-та седница на Советот на Општина Дебрца
Известување за жителите на Подмоље
ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2022
Информација за поднесено известување за намера за изведување на Проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито, општина Дебрца.
Зоран Ногачески е старо-нов градоначалник на Општина Дебрца
Предмет: ИНФОРМАЦИЈА ДО ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЧЕЛАРИ
 Да се заштитиме од пожари!
Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град
IPARD – Инфо ден за мерка 7
Во село Лактиње започна реконструкцијата на кровот од селскиот дом.
Општина Дебрца изврши исплата на 337.500 денари за ученички и студентски стипендии
Општина Дебрца со најдобар раст на транспарентна општина
Соопштение за жителите на с.Требеништа
Јавен повик за пријавување на штети на земјоделски насади
Совет на општина Дебрца, 47-ма седница, донесени одлуки
Закажана 47-та седница на Советот на општината Дебрца
Локалитетот Белчишко блато “Сини Вирој” доби нова екотуристичка инфраструктура
Совет на општина Дебрца, 46-та седница, донесени одлуки
Реконструкција на патниот правец село Злести-село Белчишта
Закажана 46-та седница на Советот на општината Дебрца
Извештај од самоевалуација 2018-2020 за ООУ “Дебрца”
Закажана 45-та седница на Советот на општината Дебрца