Select Page

СООПШТЕНИЈА/ИЗВЕСТУВАЊЕ

Известување за спроведување на теристичка (од земја) дезинсекција против комарци
Активности за тампонирање на пат до црквата “Св Никола Талалеј” село Сошани
Започна реконструкција на административната зграда на општината во село Белчишта втора фаза
Заврши проектот уредување на дел од централното селско подрачје во Злести
Започна изградба на канал за наводнување во село Злести во должина од 360 метри
Учесниците на 39 то издание на Интернационалната Ликовна колонија “Дебрца 2024” остварија средба со градоначалникот на општина Дебрца
Активности за тампонирање на локални патишта во селата Издеглавје и Сливово
Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца
Јавен Оглас за работно ангажирање на невработени лица по годишната програма за јавни работи за 2024 година
Повик за поднесување на понуди (ППП)-Градежни работи Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАРВИЦИДНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПРОТИВ КОМАРЦИ
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија
Се одбележаа 23 години од загинувањето на водникот Игор Костески, припадник на специјалната единица на АРМ “Волци”
Известување општинска изборна комисија Дебрца
Анастасија Мојсовска, од Оровник на Државното првенство во стрелаштво со воздушна пушка, на кое постави нов личен и државен рекорд
Водоснабдувањето во фокусот на интерес на општината, а со цел да се обезбеди квалитетно снабдување со вода за пиење на населените места
Ќе се подигнува безбедноста во сообраќајот со поставување на вертикална сообраќајна сигнализација
Јавен Повик За субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2024 година, мерка “Живеј здраво – вози точак”
Резултати од конкурсот за доделување на стипендии на одличните ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2023/2024
Резултати од конкурсот за доделување на стипендии редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиска 2023/2024
Потсетување до граѓаните и правните лица за подмирување на своите обврски по основ на данок на имот и комунална такса
Советот на општината на 31-та седница едногласно ја усвои завршната сметка на буџетот на општина Дебрца за 2023 година.
Покана за работилница за изработка на првиот интегриран локален развоен план (ИЛРП), за период 2024-2027 година
Предвидени капитални инвестиции за 2024 година
Прочистени и проодни локалните патишта од снежните врнежи
Јавен увид и консултација со јавноста по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани на дел од КП 1549/1 и дел од КП 1549/2, КО Белчишта, Општина Дебрца
Известување од Јпкд Дебрца до жителите на Општина Дебрца
Решен уште еден проблем со водоснабдувањето во општина Дебрца, кое се врши преку пумпните станици
Анкетен Прашалник за изработка на Студија за стратешки развој на екотуризмот во Општина Дебрца
Конкурс за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2023/2024 година
Kонкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2023/2024 година
Покана за петта форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“-фаза 2 Презентација на постигнатите резултати од подпроектот Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа
Упатство за имателите на недвижни културни добра во Охридскиот регион – Светско наследство на УНЕСКО
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2024 година
Јавен Оглас За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи за 2024 година
ОБЈАВА Број 01/2023 За електронско наддавање За давање под закуп на деловен простор (ПРВА ОБЈАВА) Село Горенци
Известување до граѓаните на село Волино
Потсетување и Повик до ѓраѓаните и правните лица за подмирување на данок на имот и комуналните такси
Соопштение за жителите на село Волино
Информација за ѓраѓаните за користење на средства за инвестиции преку европскиот IPARD фонд
ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање
Доделување на прибор на идните првачиња во ,,ООУ Дебрца “ општина Дебрца
Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена
Објавен извештајот за активна транспарентност на 98 јавни институции за 2023 година Општина Дебрца на листа со ’многу добра‘ активна транспарентност (исполнување на обврските од 80 % до 100 %)
Кратко резиме за долгот на ЈПКД Дебрца за потрошена електрична енергија и проблемите во водоснабдувањето на територија на Општина Дебрца
Спроведена превентивна систематска дезинсекција и дератизација на територијата на општина Дебрца
Предмет: Информација до здружението на пчелари
ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ