Select Page

Секретар

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Име и Презиме : Љубен Стојкоски

Датум и место на раѓање: 20.02.1957 во Охрид Р. Македонија

Телефон: 070/304-742

Е-маил: l_stojkoski@yahoo.com

Националност: Македонец

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Име и вид на оганизација за стекнато образование:

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ во Скопје,

Правен Факултет “Јунстинјан I”

Вид на квалификација : Дипломиран правник

Степен: VII

Име и вид на оганизација за стекнато образование:

“Браќа Миладиновци” – Струга

Вид на квалификација : Гимназиско образование

Степен: IV

РАБОТНО ИСКУСТВО

  • Од 1993 до 1996 година референт по месна самоуправа во општина Охрид
  • Од 1996 до 2013 година Секретар на општина Дебрца
  • Од 2013 до 2017 година раководител на одделение за правни прашања и општи работи.
  • Од 2017 година Секретар на општина Дебрца

 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

  • Работа со компјутер
  • Познавање на англиски јазик
  • Комуникациски вештини