Select Page

Општина Дебрца денес беше домаќин на мултикултурната ревија на ученици од Охрид и Дебрца, која се одржа на сретселото во Белчишта, а во рамки на проектот ‘’Промоција на меѓукултурни партнерства, низ езерото’’, во организација на Здружението за мултикултурна интеграција “Инклузија – Inclusion”.

Како локална самоуправа ги поддржавме сите активности во рамките на овој проект, а ќе ги поддржуваме и сите наредни проекти во кои се промовираат културните различности на нашата убава мултикултурна земја.- истакна градоначалникот на Ногачески.