Select Page

Денес во Дојран се оддржува главниот настан во чест на Европскиот ден на соработка.
И општина Дебрца се вклучи во одбележувањето на Денот на Европската соработка.
Со парнерите, Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменската област “Јасен” и Шумарскиот факултет го претставивме и симболично го означивме почетокот на Проектот CONSE-PP “Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област” , кој се финансира со средства од Интеррег ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија.
Наши партнери од Република Грција се Грчката национална организација за земјоделски науки “Деметер” Солун и општина Терми, Солун.
Во Мешеишта имав средба со учениците од I до V одделение од Подрачното училиште, со кои споделивме и разменивме знаења за ЕУ, поделивме маички со европските ѕвездички и направивме заедничка фотографија со насмеаните детски лица.