Select Page

Почитувани граѓани,

Во информираме за отпочнувањето со работа на дисперзираната канцеларија на општина Дебрца во с. Мешеишта. Канцеларијата е лоцирана во склоп на поранешната заграда на општина Мешеишта, со работно време од 8:30 – 16:30 часот.

Отворањето на дисперзираната канцеларија има за цел да го олесни животот на граѓаните и нивниот пристап до информациите кои што им се потребни. Заштедата на средства неопходни за патување до седиштето на општината и заштедата на драгоцено време се само дел од придобивките што оваа канцеларија им ги носи на жителите од долниот дел на општина Дебрца.

Претходно, општинската зграда беше инфраструктурно уредена, за што од општинскиот буџет беа извоени 300.000,оо (тристаилјади денари).

Исто така со свои простории во општинската зграда во с.Мешеишта функционираат и дисперзирани канцеларии на Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој во земјоделството како и Минстерството за труд и социјална политика.