Select Page

Предлагач: Градоначалник на ЕЛС Дебрца Зоран Ногачески
Изработил: дип.еко. Сашо Силјаноски

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ЕДНИЦАТА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ДЕБРЦА 2019 (кликни тука)

Буџетот е од граѓаните и за граѓаните и затоа секој треба да има пристап и увид во него.Ве охрабруваме и ги очекуваме Вашите мислења, предлози и сугестии по предлог-Буџетот на општината.