Select Page

Ново Село

Ново Село e  село во Општина Дебарца, во областа Дебарца, во околината на градот Охрид.

Селото Ново Село се наоѓа во областа Дебарца. Најблиски соседни села на селото Ново село се. Црвена Вода и Песочани од север и северозапад, Белчишта од исток и Ботун од Југ.

Во 19 век, Ново Село се наоѓало во Охридската каза, нахија Дебарца, во Отоманското Царство.

Селото е настанато средината на 19ти век, кога се доселиле неколку македонски родови од околните дебрчки села,Марковци, Сиљановци, Камберовци и Прензовци, Селото се зголемило поготово помеѓу двете светски војни.

Според податоците од 1900 година, во селото Ново Село имало 18 жители, сите Македонци христијани. По податоците  во 1905 година во Ново Село имало 68 жители.

Ново Село е македонско село.

Родови во селото се: Марковци , доселени се во 1850 година од селото Белчишта; Камберовци, доселени се од селото Лактиње во 1850 година,  Прензовци, доселени се во 1850 година од селото Сливово, во Сливово биле староседелци, припаѓале на истоимениот род, а имаат истоимени роднини и во Велмеј; Сиљановци, доселени се кога и претходните три рода од селото Врбјани, таму биле староседелци, и припаѓале на родот Ќемаловци.

Родови доселени помеѓу двете светски војни се: Сиљановци , доселени се од селото Локов, Малесија; Таневци, доселени се од селото Ботун; Стојковци и Пупановци , доселени се од селото Белчишта; Треневци , доселени се од селото Годивје, таму припаѓале на родот Ѓаковци; Јанкуловци , Јановци , Новковци  и Методија , доселени се од селото Црвена Вода; Деспотовци , доселени се од селото Лешани; Алексовци , доселени се од селото Арбиново; Божиновци , доселени се од селото Куратица.

Селото влегува во рамките на проширената Општина Дебарца, која настанала со спојување на поранешните општини Белчишта и Мешеишта. Во периодот од 1996-2004 година, селото претставувало седиште на некогашната Општина Белчишта.

Во периодот од 1965 до 1996 година, селото се наоѓало во рамките на големата општина Охрид. Во периодот од 1955 до 1965 година, селото било дел од некогашната Општина Белчишта.

Во периодот 1952-1955, селото влегувало во рамките на тогашната Општина Белчишта, во која покрај селото Ново Село, се наоѓале и селата Белчишта, Ботун, Брежани, Велмеј, Горно Средоречие, Грко Поле, Долно Средоречие, Злести, Лешани, Песочани и Црвена Вода. Во периодот 1950-1952 година, селото Ново Село се наоѓало во некогашната Општина Ново Село, во која влегувале селата Ботун, Ново Село, Песочани и Црвена Вода.

Во Ново Село постои една црква, а тоа е:

  • Црква „Св. Богородица“— главна селска црква, изградена на темели на постара црква во XX век

Од Ново Село како и од другите села во Дебарца населението многу се иселувало, поготово јаки биле иселувањата од крајот на 1950-тите години и до ден денес не се престанати. Најмногу од населението е иселено во Охрид, а има иселеници и во Скопје, Струга, Германија и прекуокеанските земји.