Select Page

Во тек се градежните работи за партерно уредување на дворното место пред амбулантата, во центарот во село Велмеј.
Се уредува просторот каде секоја година се оддржува манифестацијата по повод верскиот празник Василица.
Вкупната вредност на работите изнесува 897.000 денари без ДДВ, а средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2019 година.

Во оваа фаза, во просторот ќе се вметнат неколку содржини ( бекатон патеки, шанк со комплет санитарии, огниште, клупи од травертин околу огниште, санитарен јазол ).
По завршувањето на овие работи ќе се премине на втората фаза, заградување на просторот. – изјави градоначалникот Зоран Ногачески.