Select Page

Почитувани, поради настантите шумски пожари, со цел на превенција и нивно спречување Ве информирме дека Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство воведува забрана за
движење во шума и шумско земјиште од 00:00 до 24:00 часот. Забраната започнува да важи од 29.03.2019 година и ќе трае се до нејзино отповикување.