Select Page

Од 11 до 13 Април градоначалникот Ногачески ќе биде во  работна посета на Холандија.

Во Холандија ќе ја посетам фабриката, односно постројката за отпад – енергија HVC Alkmaar.
Станува збор за современа постројка за собирање и рециклирање на отпадот.
Тие од отпадот прават и повеќе!
Произведуваат и испорачуваат обновлива енергија преку HVC KringloopEnergie. Добиваат топлина, електрична енергија и зелен гас од биомаса, сонце, ветер и GFT. На тој начин работат за оддржлива Холандија.
Целта на посетата е на лице место да се запознаам со најсовремената технологија за третман на отпадот, како контрааргумент на технологијата која ни ја понуди грчкиот консултант Енвироплан за управувањето со отпадот во Југозападниот плански регион.- изјави градоначалникот Ногачески.