Select Page

Општина Дебрца континуирано дава поддршка на настаните кои се организираат за лицата со ретки болести.
Денес со ученици од ОУ Дебрца бевме дел од тим билдингот ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ на Охрид трчаТ 2019, и со тоа се приклучуваме и ја поддржуваме нивната борба за видливост пред системот, навремена, точна и бесплатна дијагноза, како и пристапност и достапност на лековите.
И секогаш имајте на ум, реткоста е предност, а не недостаток.