Select Page

Денес градоначалникот Зоран Ногачески присуствуваше на два настани во Струга.

Наработилницата за фондовите и програмите на ЕУ, Г-дин Никола Бертолини, Раководител на секторот за соработка во Делегацијата на ЕУ ги презентираше можностите за нивно искористување на локално ниво.

На регионална конференција „Партнерства за забрзана децентрализација, инклузивен и одржлив раст“ која се организира во рамки на проектот „Унапредување на општинското владеење“ финансиран од страна на Европската унија, а спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии низ отворен дијалог се разговараше за релевантни прашања поврзани со процесот на децентрализација вклучувајќи го финансирањето на единиците на локалната самоуправа, испораката на локалните услуги и улогата на урбаните и месните заедници, како и можностите за поддршка на општините од страна на Европската унија, УНДП и од други извори.
Меѓу другото, на оваа конференција УНДП го презентира и новиот Фонд за техничка документација наменет за општините.