Select Page

Во рамките на патната инфраструктура, ќе се реализираат два проекти кои со години беа заборавени, а за кои конечно се обезбедени средства за нивна реализација :

1.Реконструкција на општински пат за село Арбиново ( врска со М4 и општински пат за село Лактиње ), во должина од околу 1,2 км и

2.Доизградба на меѓуопштинска патна врска село Волино – село Мороишта ( делот во КО-Мороишта, општина Струга ), во должина од 1,4 км.

За двата проекти средствата се обезбедени од Програмата за рурален развој, односно преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, по поднесени апликации од Центарот за развој на Југозападниот плански развој, а на предлог на општина Дебрца за првиот патен правец и на предлог на општина Дебрца и Струга за вториот патен правец.
По завршувањето на постапката за избор на изведувач ( постапката ќе ја спроведе Центарот на Југозападен плански регион , а општините се должни да обезбедат учество од сопствениот буџет од 18 %, односно да го платат износот на ДДВ), очекуваме во текот на Август и Септември проектите да бидат завршени.
Ветивме, исполнуваме. Зборот е збор !