Select Page

Денес во општина Дебрца од страна на консултантот Maneko Solutions Скопје беше презентирана нацрт верзијата од Локалниот еколошки план за општина Дебрца 2019-2025 година.
Овае втор ЛЕАП за општина Дебрца, по оној за периодот 2006-2012 и истиот претставува стратешки документ со кој се врши идентификација и изнаоѓање на решенија за аспектите на животната средина во Општина Дебрца.


Локалниот еколошки акционен план се изработува во рамки на Проектот „Унапредување на општинското владеење“, финансиран од Европската Унија, спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а во партнерство со Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии.
По изготвувањето на предлог Локалниот еколошки акционен план истиот ќе биде ставен на усвојување од советот на општина Дебрца.