Select Page

Вчера во село Сливово и село Белчишта се одбележа уште еден историски датум од славното минато на Дебрца, 76 години од формирањето на Првата Македонско – косовска ослободителна ударна пролетерска бригада (МКНОУПБ), на 11 ноември 1943 година и Патронатот на ОУ “Дебрца”.

Првата македонскокосовска народноослободителна ударна бригада е формирана во Сливово, составена од над 700 борци од македонскиот баталјон „Мирче Ацев”, Дебарско-кичевскиот баталјон, Првиот косовски баталјон „Рамиз Садику”, Вториот косовски баталјон „Борис Вукмировиќ” и една придружна чета на ГШ на НОВ и ПОМ. Во својот состав имала Македонци, Срби, Црногорци, Албанци, Турци, Италијанци, а подоцна и Руси. Бригадата покрај другите борбени активности учествувала и во Февруарскиот поход во првата половина на февруари 1944 година, во кој поминала околу 300 километри. Подоцна на 8 јуни 1944 година од групата македонски баталјони била формирана Првата македонска бригада, а од групата косовски баталјони била формирана Првата косовско-метохиска бригада на 24 јуни 1944 година.

Бригадата во 1951 година беше прогласена за Петнаесетта пролетерска бригада и одликувана со Орден народен херој, Орден на народното ослободување на Југославија и Орден на братството и единството со златен венец.

Во чест на Патронатот на ОУ Дебрца учениците заедно со своите наставници приготвија свечена приредба на која присуствуваше и градоначалникот на општина Дебрца – Зоран Ногачески