Select Page

Согласно препораките и мерките кои ги превзеде Владата за справување со коруна вирусот, Општина Дебрца ги известува сите граѓаните дека е препорачливо да ги намалат своите активности во однос на локалната самоуправа.

Во насока на олеснување на работата ве информираме дека активни се сите сервиси на веб страницата на Општина Дебрца www.debrca.gov.mk и телефонските контакти и електронски адреси.