Select Page

Се известуваат граѓаните на Дебрца дека на територијата на општина Дебрца функционираат мобилни тимови кои имаат за задача на барање на старите и изнемоштени лица и на лицата со посебни потреби да им излезат во пресрет за прехранбени производи, продукти за хигиена и лекови или доколку имаат потреба од помош или било каква друга поддршка.

Сите оние кои имаат потреба од наведените услуги на мобилниот тим може да ги побараат на следните телефонски броеви:

➡️Ана Аврамоска
071 359 578
anavramoska@gmail.com

➡️Даниел Паункоски
078 281 772
daniel.paunkoski@yahoo.com

➡️Даниел Ристески
078 243 209
daniel_risteski@hotmail.com

➡️Игор Мартиноски
070 667 930
igormartinoski@yahoo.com