Select Page

По повеќекратните барања од советот и градоначалникот на општината до Јавното претпријатие за државни патишта даден е налог за изведба на банкините на Регионалниот пат Р29273 Ботун-Брежани-Железнец, активност која некој “заборавил” да ја изведе при рехабилитацијата на регионалниот пат во 2017 година, со што граѓаните со години се соочуваа со отежнато одвивање на сообраќајот и оштетување на возилата.

Деновиве ЈП “Македонија Пат” со припомош на општинска механизација започна со изведба на банкините на делницата Ботун-Белчишта, во должина од 2,5 км и делницата Белчишта – Лешани, во должина од 2,0 км.

Останува нашата заложба и барања до ЈП за државни патишта за рехабилитација на коловозот по целата должина на регионалниот пат