Select Page

 EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation to tender for Tehnical or Scientific Expertise for Development of Mobile Application for Conse PP project.

 MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Изработка и развој на мобилена апликација во рамките на Conse PP проект.