Select Page

Ветивме дека со примена на најмодерните ИКТ мерки и стратегии ќе ја зголемиме отчетноста и транспарентноста на општинските институции, преку целосна имплементација на концептот на отворена општина ( Е-транспарентност .

До каде сме на овој пат?

Според Индексот на активна транспарентност 2017 ( за период на претходната локална власт), мерење подготвено од Центарот за граѓански комуникации со поддршка на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД), по нивото на транспарентност општина Дебрца го зазеде 73-то место од вкупно 84 општини, со резултат од 16,4 % остварени позитивни показатели или од вкупно 97 институции во кои се мерела активна транспарентност, општина Дебрца е рангирана на 86-то место, со оценка “многу слаба транспарентност”.

Според Индексот на активна транспарентност 2020, општина Дебрца го зазеде 30-то место од вкупно 84 општини, со резултат од 63,8 % остварени позитивни показатели или од вкупно 98 институции во кои се мерела активна транспарентност, општина Дебрца е рангирана на 44-то место, со оценка “добра транспарентност”.

 

 

Дали сме задоволни?

Ако тргнеме од тоа каква состојба сме наследиле , од многу слаба транспарентност стигнавме во горната половина институции со добра транспарентност, сме направиле позитивен скок.

Од сосема нетранспарентна и затворена општина стигнавме до препознатлива и отворена општина.

Ако тргнеме од тоа дали можеме подобро, тогаш мораме уште да работиме, бидејќи знам и убеден сум, дека можеме и повеќе и подобро.

Затоа и во наредниот период посветено ќе работиме на концептот отворена и транспарентна општина .

Целта ни е да стигнеме во групата на институции со многу добра транспарентност.