Select Page

Годишна програма за изработка на урбанистички планови за Општина Дебрца за 2018 год.

Godisna programa za izrabotka na urbanisticki planovi 2018