Select Page

Предлог Буџетот на Општина Дебрца за 2022 година ги содржи планираните приходи на Буџетот за 2022 година и планираните проекти за реализација од Буџетот во 2022 година.

Имајќи предвид дека буџетирањето е двонасочен процес (за и од граѓаните), применет е партиципативниот принцип на буџетирање при поставување на приоритетите на локалната заедница.

Предлог Буџет 2022 година – Општина Дебрца

Предлози и сугестии може да се поднесуваат на контакт инфо:

 • Адреса:
  с.Белчишта бб, 6344
 • Работно време:
  Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот
  (Пауза од 11:00 до 11:30 часот)
 • Телефон (централа):
  +389(0)46 286 855