Select Page

Денес (среда) во Општина Дебрца се одржа консултативен состанок за нацрт-студијата за валоризација на Белчишко Блато (Сини Вирој). На состанокот кој одаше онлајн преку Zoom присутните имаа можност да ја погледнат студијата за валоризација и да дадат свои забелешки и коментари по истата.

По одржаната консултативна седница студијата заедно со прифатените забелешки ќе биде ставена за усвојување пред Советот на општина Дебрца, по што ќе биде и официјално доставена до МЖСПП за отпочнување на постапка за заштита на Белчишкото Блато – Сини вирој за заштитено подрачје од IV – категорија = Парк на природа.

Нацрт-студијата е достапна на следниот линк.