Select Page

Општина Дебрца, со задоволство Ве поканува да учествувате во Финалниот Настан на проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – CONSE PP“.

Финалниот настан ќе се одржи на 11 јули 2022 година, со почеток во 10.00 часот, во просториите на Општина Дебрца.

Учесници на финалниот настан ќе бидат и претставници на останатите партнери во проектот, односно од Грција претставници на Институтот за одгледување на растенија и генетски ресурси (ПП1), Општина Терми (ПП2), и од Северна Македонија претставници од Општина Дебрца (ПП3), Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменската област – ЈАСЕН, како и Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг Ханс Ем, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Агендата за финалниот настан е во прилог на оваа покана.

 

Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област

АГЕНДА ЗА ФИНАЛЕН НАСТАН

Дате: 11 јули 2022 година _ Просторија: Изложбен центар, Општина Дебрца

Време Тема
10.00-10.10 Регистрација на учесници
10.10-10.30 Поздравни говори

Г-дин Зоран Ногачески, Градоначалник на Општина Дебрца

Д-р Елени Малупа, Истражувачки директор и Проектен координатор, Институт за одгледување на растенија и генетски ресурси, Грција

Г-дин Новица Зечевиќ, Директор на ЈАСЕН

Д-р Кирил Сотировски, Декан, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Претставник од Општина Терми

Технички секретаријат, Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”

10.30-11.45 Проектот Conse-pp

–        Conse-pp: Ex situ конзервација на приоритетните растенија во меѓуграничната област на Грција и Република Северна Македонија  

Д-р Елени Малупа, Истражувачки директор и Проектен координатор, Институт за одгледување на растенија и генетски ресурси, Грција

 

–        Дефинирање на приоритетните растенија за конзервација во меѓуграничната област на Грција и Република Северна Македонија  – Преглед на собраните ботанички колекции и утврдените закани/ризици

Д-р Никос Кригас, Истражувач, Ботаничар, Институт за одгледување на растенија и генетски ресурси, Грција

 

 

–        Резултати на проектот во Република Северна Македонија

Д-р Ивана Јанеска Стаменковска, Проектен менаџер, Општина Дебрца

 

Ботанички парк во Кардиа

Ана Винга, Проектен менаџер, Општина Терми

11.45-12.00 Кафе пауза
12.00-12.30 Тура низ Изложбениот објект
12.30-13.00 Дискусија и затворање на настанот
13.00 Коктел