Select Page
Успешно привршува и последната фаза од реконструкцијата на Задружниот дом во село Требеништа и негова преадаптација во деловен и археолошко -изложбен центар.
Средствата, во износ од 3.500.000 денари се обезбедени од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021-2022 година, а 621.720 денари се учество на општина Дебрца. Проектот се имплементира преку Центарот за рамномерен регионален развој.
Продолжуваме!