Select Page

Изминатиот период извршивме санација/реновирање на училишната зграда во с.Оровник. Средствата во износ од 587.300 илјади денари се обезбедени од Буџетот на општина Дебрца. Продолжуваме континуирано да инвестираме во подобрување на образованиетo!