Select Page
Вчера во Брежани свечено ја отворивме “Планинската куќа Брежани”.
Објектот беше реконструиран во рамки на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“, финансиран од ЕУ, Програма за прекугранична соработка со Република Албанија и Министерството за локална самоуправа ,а имплементиран од партнерите: ОО Црвен Крст Охрид Алпинистичко друштво Патагонија Охрид и општина Дебрца, од македонска страна и општина Грамш, од албанска страна.
Дебрца со своето природно и културно наследство кое е дел од заштитеното подрачје на УНЕСКО, Дебрца со сите овие планински масиви коишто ги има почнувајќи од Караорман преку Славеј Планина, Мазатар и Илинска Планина е извонредно погодно подрачје за развој на сите форми на алтернативен туризам вклучително и планинскиот, зимскиот и авантуристичкиот туризам. Токму затоа овој проект кој го реализираме заедно со нашите партнери на некој начин е во корелација со нашата визија, Дебрца да прерасне во една извонредна туристичка природна дестинација.
Еден од предусловите за такво нешто е да има и безбеден туризам. Токму затоа и во рамки на овој проект се обезбедени специјално возило и специјална опрема за спасување во зимски услови и секако беше извршена реконструкција на старата училишна зграда и нејзина преадаптација во планинска куќа со што ги воспоставуваме потребните инфраструктурни проекти и други активности за создавање на предуслови за искористување на сето тоа што го дава Дебрца за развој на туризмот
Уште еднаш сакам да испратам благодарност до Delegation of the European Union, Skopje и Министерство за локална самоуправа што финансиски го поддржаа овој проект. IPA II CBC Programme – Republic of North Macedonia & Republic of Albania