Select Page

Почитувани,

Со особена чест и задоволство, Ве покануваме да присуствувате на свечен настан по повод завршувањето на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“, финансиран од ЕУ, Програма за прекугранична соработка со Република Албанија и Министерството за Локална самоуправа на Република Северна Македонија.

Проектот е реализиран од страна на Црвен крст Охрид, во партнерство со општините Дебрца, РСМ и Грамш, Албанија и Алпинистичкиот клуб ПАТАГОНИЈА Охрид. Во текот на три годишната имплементација се реализираа бројни инфраструктурни активности за развој на авантуристичкиот туризам, како и активности за подобрување на капацитетите на тимовите за спасување во прекуграничниот регион. Настанот ќе се одржи во просториите на Оперативниот Центар на Планинската спасителна служба во Охрид, ул. Кленоец бр 2А, со почеток од 12:00 ч, на 26 Октомври, 2022 година.

Поради подобра организација на настанот, Ве молиме да го потврдите Вашето присуство и бројот на претставници од Вашата организација/институција, најдоцна до 15:00 часот, во петок 21.10.2022 година, на e-mail: ohrid.ipa2cbc@gmail.com Во очекување на Вашето ценето присуство,

 

АГЕНДА

Време
11:30 – 12:00 Пристигнување
Поздравни говори
12:00 Г-дин Сашо Точков, Претседател на Црвен крст Охрид
12:05 Г-ѓа Мариа Канелопулу, Прв Советник, Раководител на сектор за
економски прашања, градење институции, прекугранична соработка
12:15 Претставник од Министерството за локална самоуправа на РСМ
12:20 Претставник од Државната агенција за стратешко планирање и
придружна координација од Албанија
12:25 Г-дин Кирил Пецаков, Градоначалник на Општина Охрид, РСМ

12:30 Г-дин Зоран Ногачески, Градоначалник на општина Дебрца, РСМ

12:35 Г-дин Клодијан Таче, Градоначалник на општина Грамш, Албанија
Изјави за медиуми
12:50 – 13:20 Презентација на проектните резултати
Антонио Додевски, Раководител на проект

13:30 Коктел

Со почит,

Проектен тим