Select Page

Општина Дебрца, партнер на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите е одлучна во зголемување на приходите од сопствени извори на финансирање!

Претставници на општинската администрација, присуствуваа на обуката за ажурирање на даночната дата база на податоци за данокот на имот, водена од Ирена Поцкова и Љубица Патлиџанковска.

Шест учесници имаа можност да се запознаат со Законот за данок на имот со посебен акцент на последните законски измени и Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имотот, и како да подготват план за спроведување на теренски попис на недвижен имот.
Како резултат на обуката, одговорните лица ќе можат ефикасно да спроведат теренски активности преку:

✔дефинирање чекори за спроведување на теренски активности за попис на недвижниот имот и ажурирање на даночната дата база
✔oсновна практична обука на општинските тимови на попишувачи на недвижен имот
Ljubica Patlidzankovska , директор за финансиска самоодржливост ги претстави проектните активности за прибирање приходи од сопствени извори и поддршката која следи во наредниот период за партнер општините.
Strengthening Resource Mobilization Activity – North Macedonia USAID North Macedonia