Select Page

Денес, во рамките на проектот ” Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам” реализирана е уште една проектна активност.

Поставени се три современи настрешници за автобуски стојалишта во селата Велмеј, Лешани и Злести

Проектот се реализираше во рамките на Програмата за прекугранична соработка Македонија-Албанија,а партнери беа Црвениот Крст ОО Охрид,општина Дебрца и Алпинистичкото друштво Патагонија,од македонска страна и општина Грамш, од Албанија.