Select Page

Општина Дебрца во рамките на проектот ” Зајакнување на општинските совети“ кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, почнува со реализација на  Проектни форуми во заедницата.

Ни претставува посебна чест и задоволство да ве поканиме да учествувате на првата форумска сесија која ќе се одржи на 01.03.2023 година (среда)  со почеток од 10:00 часот, во Школото на ОУ,,Дебрцасело Белчишта.

На првата форумска сесија учесниците ќе се запознаат со форумскиот процес и ќе дискутираат за приоритетните проблеми поврзани со стратешките области за развој со кои се соочува општина Дебрца од кои ќе произлезат проектни идеи/концепти за предлог проекти.

Вашето присуство и активно учество ќе биде од особено значење и ќе придонесе за успешна реализација на  форумски процес во заедницата и подобрување на животот во Општината.

Прилог: Дневен ред

Прилог: Покана

                 Со почит: 

Градоначалник на Општина Дебрца

Зоран Ногачески