Select Page

Денес во организација на Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016” се одржи работилница донесување на одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги.

Целта на проектот е да ги идентификува најзначајните екосистемски услуги кои се добиваат од Белчишкото Блатото.

На настанот свое обраќање имаше и градоначалникот на општина Дебрца Зоран Ногачески кој ја истакна исклучителната важност на Белчишкото Блато како за општината така и за регионот како и ја истакна подршката во спроведување на вакви проекти.

На работилницата  предавање одржа проф.д-рСашо Трајановски, биолог.

Проектот е финансиран од Партнерскиот фонд за критични екосистеми (Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), кој го препозна блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата од нашата држава

Работилницата е во рамките на проектот „Екосистемски услуги од Белчишко Блато и еколошка едукација“ (Belchishta Wetland Ecosystem Services & Environmental Education (BW-ESEE)“, кој започна на 1 декември 2022 г. и ќе трае до 1 октомври 2023 г ова е првата работилница преостануваат уште четири работилници кои дел од нив ќе бидат со теренски посети на Белчишкото Балто.