Select Page

Општина Дебрца во рамките на проектот “ Зајакнување на општинските совети“ кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, реализира  Проектни форуми во заедницата.

Ви благодариме за присуството и активното учество во втората форумска сесија.

Третата форумска сесија ќе се одржи на 29.03.2023 (среда) со почеток во 10:00 часот, во просториите на ООУ „Дебрца“ с. Белчишта.

Вашето присуство на третата форумска сесија е многу значајно за успешноста на форумот, бидејќи на третата сесија ќе се дискутираат Предлог  проектите во кои се содржани решенијата за проблеми кои се идентификувани  од првата и втората форумска сесија.

Со почит:

Градоначалник на Општина Дебрца

Зоран Ногачески

                      Дневен ред трета форумска сесија