Select Page

Денес со директорката на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид,Катерина Велкоска се потпиша меморандум за соработка во заштитата на културното наследство.

Во рамките на соработката се предвидува реализација на проектот ” Увид во состојбата на меморијалните споменици од НОБ и нивно интервентно санирање” ,како и реализација и на други проекти од  областа на заштитата на културното наследство.